COM HO FEM


Els projectes als quals dóna suport el Cercle Solidari, són sempre projectes proposats i liderats per organitzacions i associacions ubicades en el país beneficiari. No obstant, el Cercle Solidari sempre busca una segona contrapart que li permeti augmentar les garanties de seguiment d’execució del projecte.


En el cas del Camerun, El Cercle Solidari treballa amb ASSOAL, una associació consolidada des de 1997 i que té com a principals objectius:

  • Enfortir les organitzacions locals perquè tinguin una major parcicipació en el diàleg i en la gestió del desenvolupament urbà
  • Millorar la disponibilitat i l'accés de persones a l'habitatge i els serveis socials bàsics en els barris més pobres
  • Donar suport a la generació d’ingressos dels habitants, especialment joves i dones.

En definitiva, ASSOAL es dedica a ajudar a organitzar-se i legalitzar-se a la societat civil del Camerun per assolir els seus objectius, havent creat una xarxa de més de 2.400 associacions a tot el país.

Des del nostre àmbit, el Cercle Solidari centra la seva col·laboració amb els projectes en cinc eixos d’actuació:

APORTANT DINERS
Aportacions mensuals entre 5 i 30€. Això facilita l’estabilitat de les aportacions al projecte.
ENVIANT MATERIAL
Quan el projecte ho requereixi i logísticament sigui possible, les aportacions també poden ser materials
COMPARTINT CONEIXEMENT
Els coneixements tan personals com professionals dels membres del Cercle poden ser tant o més  útils al projecte que els diners o el material
FENT VOLUNTIARIAT
Treballar temporalment in situ en el projecte pot ser  una manera de participar diferent per alguns membres del Cercle que hi tinguin disponibilitat
VISITANT ELS PROJECTES
Idealment, al menys un cop l’any, algun membre del Cercle hauria de visitar el projecte i avaluar-ne l’evolució