CERCLE SOLIDARI D'AMICS DE MUTEC


MUTEC és una mútua privada de microcrèdits, dirigida especialment a dones i joves. A Camerun, com a la majoria de països del Sud, a la major part de la població els hi resulta pràcticament impossible accedir al finançament convencional dels bancs per tirar endavant els seus petits projectes de negoci. La principal problemàtica és la manca de garanties per oferir a les entitats bancàries.


És per això que és força habitual la creació d’aquestes mútues que, com MUTEC, cobreixen les necessitats de milers de dones que es tiren la família a l'esquena i inicien petits negocis que els permetin sobreviure. Ajudant aquestes dones a tirar endavant els seus projectes no només estem ajudant a una persona, estem ajudant a tota una família, facilitant l’educació i la sanitat pels seus fills i dinamitzant l’economia de tot un país.

No obstant, el que diferencia aquestes mútues entre si és la metodologia a l’hora de triar els seus beneficiaris, avaluar el risc i concedir aquests microcrèdits. En aquest sentit, MUTEC, amb la col·laboració d’ASSOAL, ha desenvolupat uns mecanismes que li permeten millorar el seu índex de retorn.
Els passos principals d’aquest procés són:


    IDENTIFICACIÓ
S’obté la màxima informació possible de les persones que opten al microcrèdit (edat, situació familiar, estudis, experiència laboral, etc...)
FORMACIÓ
Es realitzen sessions formatives en conceptes bàsics per poder muntar un micronegoci: fonts d’ingressos, despeses, capital destinat a reinvertir en el projecte, quantitat destinada al retorn del crèdit, etc...
PLA DE NEGOCI
Es demana que, en base a aquests conceptes assimilats en la formació es realitzi una planificació del negoci
AVALUACIÓ I CONCESSIÓ
De entre totes les sol·licituds, un comité mixte de MUTEC i ASSOAL decideix quins microcrèdits s’aproven.
COOPERATIVITZACIÓ
A aquells beneficiaris d’un mateix ram, se’ls ajuda a associar-se en cooperatives que els permetin obtenir sinèrgies i reduir despeses.
SEGUIMENT
Mensualment un representant d’ASSOAL, visita els negocis per tal de fer el seguiment del compliment del pla de negoci projectat

En els següents vídeos podreu veure a Madame Catherine Abondo, Presidenta de MUTEC, presentant la seva mútua i l’acord de col·laboració amb el Cercle Solidari i ASSOAL. A l’altre vídeo podreu veure algunes de les dones beneficiàries d’aquests microcrèdits.